Сompany news

Thay đổi lịch giao dịch vào ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2023

23.11.2023

Kính gửi Quý khách!

Xin lưu ý rằng do kỳ nghỉ lễ Tạ ơn ở Hoa Kỳ vào ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2023 nên lịch giao dịch sẽ có những thay đổi sau:

 

23.11.2023 
Ngoại tệgiao dịch bình thường
Kim loạiđóng cửa lúc 21:30
Năng lượngđóng cửa lúc 21:30 
Chỉ sốđóng cửa lúc 20:00
Cổ phiếuđóng
Tiền điện tửgiao dịch bình thường
  
24.11.2023 
Ngoại tệgiao dịch bình thường
Kim loạiđóng cửa lúc 21:00
Năng lượngđóng cửa lúc 21:00
Chỉ sốđóng cửa lúc 20:00
Cổ phiếuđóng cửa lúc 20:00
Tiền điện tửgiao dịch bình thường

 

Lịch trình này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể thay đổi. Thời gian của máy chủ giao dịch là GMT+2.

Trân trọng,
Đội ngũ ONEBID