Сompany news

Thay đổi lịch giao dịch do Ngày Martin Luther King 2024

15.01.2024

Kính gửi Quý khách!

Do lễ kỷ niệm Ngày Martin Luther King ở Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 1 năm 2024, lịch giao dịch sẽ có những thay đổi sau.

Cặp tiền tệ thời gian giao dịch không thay đổi
Kim loại đóng cửa sớm 21:30
Năng lượng đóng cửa sớm 21:30
Chỉ số đóng cửa sớm 20:00
Cổ phiếu đóng cửa
Tiền điện tử thời gian giao dịch không thay đổi


Lịch trình này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể thay đổi. Trong thời gian nghỉ lễ, do tính thanh khoản trên thị trường hạn chế nên chênh lệch giá có thể giãn ra. Vui lòng tính đến điều này khi thực hiện giao dịch.

Nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ sẵn lòng trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.

Trân trọng,
Đội ngũ ONEBID