Сompany news

Nhận 50% hoàn phí khi giao dịch tiền tệ!

01.04.2024

Kính gửi Quý khách!

Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, tất cả khách hàng của công ty có thể tận dụng khuyến mãi Hoàn tiền và kiếm tới 10 USD cho mỗi lô giao dịch, hoàn lại 50% chi phí cho chênh lệch giá hoặc hoa hồng giao dịch. Tài khoản giao dịch thuộc loại Standard hoặc ECN để tham gia chương trình khuyến mãi.

Thời gian Khuyến mại là từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024.

Các điều khoản và điều kiện chi tiết của Khuyến mãi Cashback.

Trân trọng,
Đội ONEBID