Сompany news

Help2Pay: bảo trì vào ngày 27 tháng 3 năm 2024

21.03.2024

Kính gửi Quý khách!

Hệ thống thanh toán Help2Pay thông báo cho bạn về lịch bảo trì vào ngày 27 tháng 3 năm 2024.
Thủ tục sẽ được thực hiện từ 09:00 sáng đến 10:30 sáng (GMT+8) và thời gian ước tính sẽ là 90 phút.

Vui lòng tính đến thông tin này khi lập kế hoạch chuyển tiền của bạn.

Best regards,
ONEBID team