Сompany news

Help2Pay: bảo trì vào ngày 29 tháng 5 năm 2024

24.05.2024

Kính gửi Quý khách!

Hệ thống thanh toán Help2Pay thông báo cho bạn về lịch bảo trì vào ngày 29 tháng 5 năm 2024.

Thủ tục sẽ được thực hiện từ 08:00 đến 10:00 sáng (GMT+8) và thời gian ước tính sẽ là 120 phút.

Vui lòng tính đến thông tin này khi lập kế hoạch chuyển tiền của bạn

Best regards,
ONEBID team