Сompany news

Chuỗi cuộc thi mùa đông “Trận chiến các nhà đầu tư”

24.01.2024

Kính gửi Quý khách!

Trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 2024, chúng tôi đang tổ chức chuỗi Cuộc thi mùa đông hàng tuần “Trận chiến các nhà đầu tư”. Mỗi Cuộc thi sẽ có 5 đề cử với giải thưởng tiền mặt. Dựa trên kết quả của tất cả các Cuộc thi, những nhà đầu tư tốt nhất trong mỗi hạng mục sẽ được xác định và trao thêm giải thưởng! Bạn có thể tham gia mọi Cuộc thi để tăng cơ hội thành công!

Giải thưởng và đề cử:

300 USD Kết quả giao dịch tốt nhất trong kỳ
300 USD Số lượng lệnh có lãi lớn nhất
200 USD Kết quả trung bình tốt nhất cho mỗi lệnh
100 USD Lợi nhuận tối đa từ một lệnh
100 USD Không thua lỗ

Làm thế nào để trở thành người tham gia:

1. Mở tài khoản Contest trong Tài khoản cá nhân của bạn
2. Duy trì số dư trên tài khoản giao dịch thực ít nhất 50 USD trong suốt thời gian tham gia Cuộc thi.
3. Gửi cho chúng tôi biệt danh và số tài khoản Contest của bạn bằng tin nhắn trên Facebook / Instagram nhằm mục đích công bố danh sách người chiến thắng.

Điều kiện chi tiết về Cuộc thi

Trân trọng,
Đội ngũ ONEBID