Сompany news

Thay đổi các điều kiện của chương trình khuyến mãi “Welcome Bonus”

23.10.2023

Kính gửi Quý khách hàng!

Từ ngày 23 tháng 10 năm 2023, các điều khoản của chương trình khuyến mãi “Welcome Bonus” đã thay đổi.

  • Đơn đăng ký ghi có tiền thưởng vào tài khoản giao dịch được thực hiện từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 21:00 đến 24:00 theo giờ máy chủ giao dịch ONEBID MetaTrader 5 (EET);
  • Welcome Bonus, cũng như lợi nhuận nhận được, hoàn toàn có sẵn để giao dịch và không thể rút ra cho đến khi tiền thưởng được giao dịch hoặc đã qua 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được tích lũy, tùy điều kiện nào đến trước.
  • Quy mô khối lượng giao dịch cho khả năng rút Tiền thưởng Chào mừng đã tăng từ 3 lên 5 lô.

Các điều khoản và điều kiện chi tiết của Chương trình khuyến mãi “Welcome Bonus”.

Trân trọng,
Đội ngũ ONEBID