Сompany news

Thông tin quan trọng với khách hàng!

25.10.2023

Kính gửi Quý khách hàng!

Do số lượng đơn đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi “Welcome Bonus” quá lớn nên việc xử lý đơn có thể mất tới 5 ngày làm việc. Chúng tôi yêu cầu bạn cân nhắc những thời hạn này khi gửi đơn đăng ký và chúng tôi cũng nhắc bạn rằng để tham gia chương trình khuyến mãi, bạn không chỉ phải mở tài khoản giao dịch mà còn phải thực hiện thủ tục KYC với ONEBID.

Điều khoản và điều kiện chi tiết của chương trình khuyến mãi “Welcome Bonus”.

Trân trọng,
Đội ngũ ONEBID