Сompany news

Cập nhật chương trình khuyến mãi Welcome Bonus

23.11.2023

Kính gửi Quý khách!

Chúng tôi xin thông báo với bạn rằng từ ngày 23 tháng 11 năm 2023, các điều khoản của chương trình khuyến mãi “Welcome Bonus” đã được cập nhật.

Để nhận được Tiền thưởng $50, bạn cần:

• mở tài khoản giao dịch trên onebidasset.com
• vượt qua quá trình xác minh (KYC) trong Tài khoản cá nhân
• nạp tài khoản giao dịch của bạn với số tiền từ $10 trở lên
• gửi số tài khoản giao dịch của bạn để nhận tiền thưởng tới bonus@onebidasset.com

Điều khoản và điều kiện chi tiết của Chương trình khuyến mãi “Welcome Bonus“.

Trân trọng,
Đội ngũ ONEBID