Сompany news

Cập nhật chương trình khuyến mãi Welcome Bonus

15.11.2023

Kính gửi Quý khách!

Chúng tôi xin thông báo với bạn rằng kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2023, các điều khoản của chương trình khuyến mãi “Welcome Bonus” đã thay đổi. Lợi nhuận nhận được có thể được rút sau 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được tích lũy, với điều kiện doanh thu giao dịch của Khách hàng là 5 lô trở lên. Chúng tôi xin nhắc bạn rằng doanh thu giao dịch chỉ được tính đến đối với các cặp tiền tệ và kim loại.

Xin đừng quên rằng để nhận được Tiền thưởng, bạn phải tiến hành xác minh (KYC) trong Tài khoản cá nhân của khách hàng 1BID.

Các điều khoản và điều kiện chi tiết của Chương trình khuyến mãi “Welcome Bonus“.

Trân trọng,
Đội ONEBID