Сompany news

Welcome bonus trị giá $50 cho khách hàng mới!

17.10.2023

Kính gửi Quý khách hàng!

Từ ngày 17 tháng 10 năm 2023, tất cả khách hàng mới của công ty có thể tận dụng khuyến mãi “Welcome bonus” và nhận 50 USD vào tài khoản giao dịch thực của bạn!

Nhận tiền thưởng rất đơn giản, bạn chỉ cần:

  • Đăng ký trên website công ty
  • Liên hệ với Công ty theo bất kỳ cách thuận tiện nào và cung cấp số tài khoản giao dịch thực để nhận “Welcome bonus”

Thời gian Khuyến mại là từ ngày 17 tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Các điều khoản và điều kiện chi tiết của Chương trình khuyến mãi “Welcome bonus”.

Trân trọng,
Đội ngũ ONEBID