Đánh giá thị trường

Trí tuệ nhân tạo về chiến lược giao dịch trên thị trường tài chính

20.12.2023

|

Trí tuệ nhân tạo, hay chính xác hơn là mạng lưới thần kinh, được yêu cầu tìm kiếm cái gọi là Chén Thánh trên thị trường tài chính. Đây là cách ông trả lời ngắn gọn và rõ ràng:

Chén Thánh là một thuật toán hành động được tính toán trước cho phép bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu tài chính của mình ở mức rủi ro tối ưu. Đồng thời, ông đặt câu hỏi làm rõ:

Mục tiêu là gì và cần đạt được mục tiêu đó nhanh như thế nào?

Tài sản giao dịch chính là gì?

Mức độ biến động của họ là gì?

Khung thời gian nào là khung thời gian chính để phân tích và khung thời gian nào để giao dịch?

Những công cụ nào được sử dụng để tìm kiếm tín hiệu?

Dụng cụ nào cung cấp tín hiệu chính và dụng cụ nào cung cấp tín hiệu bổ sung?

Sự kết hợp tín hiệu nào được sử dụng để đặt lệnh thị trường hoặc lệnh chờ thoát khỏi thị trường?

Các quy tắc để quản lý rủi ro là gì?

Khối lượng của giao dịch đầu tiên và khối lượng giao dịch tiếp theo được tính như thế nào trong trường hợp lãi hoặc lỗ?

Mức dừng lỗ và chốt lời được tính như thế nào?

Tổng tổn thất tối đa cho phép là bao nhiêu?

Hãy rút ra kết luận thưa quý vị, ngay cả siêu máy tính cũng tin rằng không có chiến lược thì không thể. Bạn có một chiến lược?