Đánh giá thị trường

Sự hỗn loạn sắp xảy ra trong thế giới kinh tế

24.01.2024

|

Công ty đầu tư lớn nhất thế giới BlackRock đã cảnh báo về tình hình địa chính trị trên thị trường tài chính sẽ ngày càng xấu đi vào năm 2024, đồng thời nói thêm rằng thị trường tài sản chưa nhận thức đầy đủ về những rủi ro.

BlackRock cho biết trong một lưu ý gửi khách hàng: “Chúng tôi dự kiến sẽ có sự phân mảnh lớn hơn, cạnh tranh gia tăng và ít hợp tác hơn giữa các nền kinh tế lớn vào năm 2024”. “Tuy nhiên, khi cổ phiếu và các tài sản khác biến động nhanh chóng do các sự kiện địa chính trị, chúng tôi lo ngại rằng các nhà hoạch định chính sách có thể không hiểu rằng chúng ta đã bước vào một chế độ địa chính trị mới. Theo chúng tôi, kịch bản cũ không còn được áp dụng. Do đó, nhiều tài sản có thể rơi vào tình trạng bất ổn về giá tài chính. Biến động giá mạnh và đột ngột sẽ ngày càng dẫn đến thực tế là sẽ không còn một công cụ tài chính có giá trị nào để đầu tư một cách đáng tin cậy.”