Đánh giá thị trường

Có vẻ như đang có một thỏa thuận

20.11.2023

|

Vào thứ ba, các nhà lập pháp châu Âu đã thảo luận trong các phiên họp kín về những bước có thể được thực hiện để cho phép chính quyền xác định các cá nhân thực hiện giao dịch với bất kỳ số lượng tài sản tiền điện tử nào, nhưng không đạt được thỏa thuận nào.

Các quan chức lo ngại rằng “có thể tài trợ khủng bố có thể xảy ra không chỉ trong các giao dịch lớn mà còn trong các giao dịch nhỏ.” Trên thực tế, họ một lần nữa đang cố gắng đi ngược lại bản chất cốt lõi của tiền điện tử – tính ẩn danh của nó.

Chủ nghĩa khủng bố và cuộc chiến với Hamas trong môi trường hiện tại có thể trở thành một vấn đề lớn toàn cầu, nhưng trong thời gian này, hầu hết các nước đang phát triển và cơ quan quản lý tài chính của họ đã cố gắng làm chậm sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử do lo ngại về sự mất giá của tiền pháp định. Giờ đây, sẽ không thể chỉ tuân theo luật pháp và thu hút các công ty tiền điện tử hợp tác, vì vẫn sẽ có nhiều cách để giải quyết vấn đề này.

Theo quan điểm của chúng tôi, các nước phương Tây nên thực hiện một thỏa thuận và cho phép ngành công nghiệp tiền điện tử âm thầm phát triển các dự án của họ để đổi lấy phản hồi nhanh chóng từ các công ty tiền điện tử nhằm xác định và ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ.

Việc phê duyệt ETF giao ngay, một trong những dự án lớn nhất trong ngành tiền điện tử trong thời gian gần đây, cho đến nay lại cho thấy điều ngược lại. Đó là vấn đề thời gian, thưa quý vị. Trái tim của chúng ta đòi hỏi sự thay đổi