ปฏิทินเศรษฐกิจ

ตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายและการลงทุนของคุณ

ผู้ช่วยเทรดเดอร์ที่ขาดไม่ได้

ปฏิทินเศรษฐกิจจะแสดงเหตุการณ์ของโลกในภาคการเงินตามเวลาจริง แสดงค่าจริงของตัวบ่งชี้หลัก ค่าก่อนหน้า และการคาดการณ์ของค่าถัดไป