Lịch kinh tế

Phản ứng kịp thời với các sự kiện kinh tế có thể ảnh hưởng đến giao dịch và đầu tư của bạn.

Trợ lý nhà giao dịch không thể thiếu

Lịch kinh tế hiển thị các sự kiện thế giới trong lĩnh vực tài chính theo thời gian thực, hiển thị các giá trị thực tế của các chỉ số chính, giá trị trước đó của chúng và dự báo của các chỉ số tiếp theo.