WELCOME BONUS

Kumuha ng $50 para magsimula!
Welcome trading bonus
Mga detalyadong kondisyon ng Promosyon

1. Ang promosyon ng “Welcome Bonus” ay available mula Enero 1 hanggang Disyembre 31, 2024

2. Ang laki ng “Welcome Bonus” sa loob ng Promosyon ay 50 USD.

3. Upang matanggap ang “Welcome Bonus” kailangan mong:

3.1. Magrehistro sa website www.onebidasset.com at dumaan sa verification sa Personal Area (KYC).

3.2. Magbukas ng totoong trading account na NANO. Lagyan muli ang iyong trading account ng halagang hindi bababa sa 10 USD at huwag mag-withdraw ng mga pondo sa loob ng 30 araw.

3.3. Magpadala ng aplikasyon para sa isang “Welcome Bonus” sa bonus@onebidasset.com mula sa e-mail address na ibinigay sa panahon ng pagpaparehistro, na nagsasaad sa application ng trading account number para sa pag-iipon ng Bonus.

4. Kung ang kliyente ay nagbukas ng isang trading account bago ang paglulunsad ng Promosyon na ito at hindi pa nakatanggap ng Bonus dati, maaari siyang maging kwalipikado para sa Welcome Bonus.

5. Matatanggap ng Kliyente ang “Welcome Bonus” nang isang beses sa panahon ng Promotion, anuman ang kabuuang bilang ng mga trading account.

6. Ang “Welcome Bonus”, pati na rin ang kita na natanggap, ay ganap na magagamit para sa pangangalakal. Upang maiwasan ang pag-abuso sa mga tuntunin ng Promosyon, ang kita na natanggap ay magagamit para sa withdrawal pagkatapos ng 30 araw mula sa petsa ng bonus ay naipon, sa kondisyon na ang trading turnover ay katumbas ng o higit sa 5 lot.

Ang isang lot ay itinuturing na kinakalakal pagkatapos makumpleto ang buong cycle, iyon ay, pagbubukas at pagsasara ng isang transaksyon. Kaya, kapag nagbukas ng isang transaksyon na may dami ng 1 lot at ang kasunod na pagsasara nito, ang na-trade na volume ay magiging 1 lot. Kapag kinakalkula ang traded turnover, ang mga order na may habang buhay na higit sa 300 segundo ay isinasaalang-alang.

7. Ang “Welcome Bonus” ay na-credit sa trading account sa column na “Credit” at na-debit mula sa trading account pagkatapos ng 30 araw mula sa petsa ng accrual. Sa kaso ng sapilitang pagsasara ng mga order sa pangangalakal dahil sa Stop Out, ang negatibong resulta ng trading account ay dadalhin sa zero, at ang Bonus ay awtomatikong tinanggal nang maaga sa iskedyul.

8. Pagkatapos ng 30 araw mula sa petsa ng pag-kredito sa Welcome Bonus, ang halaga ng Bonus ay ide-debit mula sa trading account ng Kliyente.

9. Ang Welcome Bonus, pati na rin ang resulta ng pangangalakal na nakuha sa gastos nito, ay na-debit mula sa account nang buo at mas maaga sa iskedyul kung sakaling ang Promotion ay nadiskonekta mula sa Kliyente dahil sa kanyang paglabag sa mga patakaran ng Promosyon na ito.

10. Bilang bahagi ng Promosyon na ito, ang “Welcome Bonus” ay nilayon lamang na dagdagan ang mga pondo ng Kliyente na magagamit para sa pangangalakal. Upang maiwasan ang pang-aabuso sa mga tuntunin ng Promosyon, inilalaan ng Kumpanya ang karapatan, nang walang babala, anumang oras sa sarili nitong pagpapasya, na tumanggi na i-credit ang bonus o isulat ang bonus. Ang ganitong mga hakbang ay maaaring gawin ng Kumpanya, kabilang ang sa kaganapan ng mga hinala na ang bonus ay natanggap ng isang tao na namamahala ng ilang magkakaugnay na Personal na Account.

11. Sa pamamagitan ng pagsali sa Promosyon na ito at pagtanggap ng Welcome Bonus, kinukumpirma ng Kliyente na nabasa niya at ganap na sumasang-ayon sa mga tuntuning ito ng Promosyon at nangakong hindi magpapadala sa Kumpanya ng anumang mga paghahabol tungkol sa mga patakaran para sa paggamit ng “Welcome Bonus” o mga hakbang na ginawa ng ang Kumpanya alinsunod sa mga tuntuning ito.