THƯỞNG TẠO TÀI KHOẢN

Nhận $50 để bắt đầu!
Welcome trading bonus
Điều kiện khuyến mãi Welcome Bonus

1. Chương trình khuyến mãi “Welcome Bonus” diễn ra từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024

2. Giá trị “Welcome Bonus” là 50 USD.

3. Để nhận được Welcome Bonus, bạn cần:

3.1. Đăng ký trên trang onebidasset.com/vi và thực hiện xác minh trong Tài khoản cá nhân.

3.2. Mở tài khoản giao dịch thực NANO. Nạp vào tài khoản giao dịch của bạn ít nhất 10 USD và không rút tiền trong vòng 30 ngày.

3.3. Gửi đơn đăng ký “Welcome Bonus” tới bonus@onebidasset.com từ địa chỉ email được cung cấp trong quá trình đăng ký, cho biết trong đơn đăng ký số tài khoản giao dịch để tích lũy Tiền thưởng.

4. Nếu khách hàng mở tài khoản giao dịch trước khi triển khai Khuyến mãi này và trước đó chưa nhận được Tiền thưởng thì họ có thể đủ điều kiện nhận Welcome Bonus.

5. Khách hàng chỉ nhận được “Welcome Bonus” một lần trong Thời gian khuyến mãi, bất kể tổng số tài khoản giao dịch.

6. “Welcome Bonus” cũng như lợi nhuận nhận được hoàn toàn có sẵn để giao dịch. Để ngăn chặn việc lạm dụng các điều khoản của Khuyến mãi, lợi nhuận nhận được sẽ có thể được rút sau 30 ngày kể từ ngày tích lũy tiền thưởng, với điều kiện doanh thu giao dịch bằng hoặc lớn hơn 5 lô.

Lô được tính là giao dịch sau khi hoàn thành toàn bộ chu kỳ, nghĩa là mở và đóng giao dịch. Do đó, khi mở một giao dịch với khối lượng 1 lô và đóng giao dịch, khối lượng giao dịch sẽ là 1 lô. Khi tính doanh thu giao dịch, chỉ tính các lệnh có thời gian trên 300 giây.

7. “Welcome Bonus” được chuyển vào tài khoản giao dịch ở cột “Tín dụng” và được ghi nợ khỏi tài khoản giao dịch sau 30 ngày kể từ ngày nhận. Trong trường hợp buộc phải đóng lệnh giao dịch do Stop Out, kết quả âm của tài khoản giao dịch sẽ về 0 và Tiền thưởng sẽ tự động bị xóa trước thời hạn.

8. Sau 30 ngày kể từ ngày ghi có Welcome Bonus, số tiền Tiền thưởng sẽ bị ghi nợ từ tài khoản giao dịch.

9. Welcome Bonus, cũng như kết quả giao dịch, sẽ bị xóa trước thời hạn trong trường hợp Khách hàng vi phạm các quy tắc của Khuyến mãi này.

10. Là một phần của Khuyến mãi này, “Welcome Bonus” chỉ nhằm mục đích tăng số tiền sẵn có để giao dịch của Khách hàng. Để ngăn chặn việc lạm dụng các điều khoản của Chương trình khuyến mãi, Công ty có quyền, không cần báo trước, theo quyết định riêng của mình, bất cứ lúc nào, từ chối ghi có tiền thưởng hoặc xóa bỏ tiền thưởng. Các biện pháp như vậy có thể được Công ty thực hiện, kể cả trong trường hợp có nghi ngờ rằng tiền thưởng đã được nhận bởi một người quản lý nhiều Tài khoản cá nhân được kết nối với nhau.

11. Bằng cách tham gia Chương trình khuyến mãi này và nhận Welcome Bonus, Khách hàng xác nhận rằng mình đã đọc và hoàn toàn đồng ý với các điều khoản này của Chương trình khuyến mãi và cam kết không gửi cho Công ty bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các quy tắc sử dụng “Welcome Bonus” hoặc các biện pháp được thực hiện bởi Công ty theo các điều khoản này.