05.02.24 – 03.03.24

CUỘC CHIẾN MÙA ĐÔNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Quỹ giải thưởng   $5000
Người thắng cuộc
$300 - Kết quả lệnh tốt nhất trong kỳ
fxman_89
169328
Kết quả: $1.534,55
$300 - Số lượng lệnh có lợi nhuận lớn nhất
syahduww
171120
Kết quả: 104
$200 - Kết quả trung bình tốt nhất trên mỗi giao dịch
Pundispak
171340
Kết quả: $48,41
$100 - Lợi nhuận cao nhất từ một lệnh
Pundispak
171340
Kết quả: $945,10
$100 - Giao dịch không thua lỗ
fxman_89
169328
Kết quả: Đúng
Người thắng cuộc
$300 - Kết quả lệnh tốt nhất trong kỳ
Pakdis
171853
Kết quả: $1.109,13
$300 - Số lượng lệnh có lợi nhuận lớn nhất
Magelan
170348
Kết quả: 74
$200 - Kết quả trung bình tốt nhất trên mỗi giao dịch
Agionola
170957
Kết quả: $52,17
$100 - Lợi nhuận cao nhất từ một lệnh
Pakdis
171853
Kết quả: $375,96
$100 - Giao dịch không thua lỗ
Gelato
171595
Kết quả: Đúng
Người thắng cuộc
$300 - Kết quả lệnh tốt nhất trong kỳ
Quote drop
171854
Kết quả: $2.169,17
$300 - Số lượng lệnh có lợi nhuận lớn nhất
Diego007
172460
Kết quả: 185
$200 - Kết quả trung bình tốt nhất trên mỗi giao dịch
atillo
172398
Kết quả: $78,78
$100 - Lợi nhuận cao nhất từ một lệnh
win4you
172838
Kết quả: $612,76
$100 - Giao dịch không thua lỗ
-
Kết quả: -
Người thắng cuộc
$300 - Kết quả lệnh tốt nhất trong kỳ
VanBit
171855
Kết quả: $1.842,15
$300 - Số lượng lệnh có lợi nhuận lớn nhất
DanLee00
172901
Kết quả: 148
$200 - Kết quả trung bình tốt nhất trên mỗi giao dịch
Quot4me
172459
Kết quả: $71,43
$100 - Lợi nhuận cao nhất từ một lệnh
Trade0_96
172399
Kết quả: $301,11
$100 - Giao dịch không thua lỗ
VanBit
171855
Kết quả: Đúng
Người thắng cuộc
$300 - Kết quả lệnh tốt nhất trong kỳ
Quote drop
171854
Kết quả: $2.169,17
$300 - Số lượng lệnh có lợi nhuận lớn nhất
Diego007
172460
Kết quả: 185
$200 - Kết quả trung bình tốt nhất trên mỗi giao dịch
atillo
172398
Kết quả: $78,78
$100 - Lợi nhuận cao nhất từ một lệnh
Pundispak
171340
Kết quả: $945,10
$100 - Giao dịch không thua lỗ
VanBit
171855
Kết quả: Đúng (319)

Làm sao để tham gia:

Điều kiện chi tiết của cuộc thi

1. Thời gian diễn ra Cuộc thi từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 2024.

2. Cuộc thi chỉ có hiệu lực đối với những Khách hàng của Công ty đã vượt qua xác minh danh tính.

3. Số dư ban đầu của tài khoản Cuộc thi là 500 USD cho tất cả người tham gia.

4. Để tham gia Cuộc thi, bạn phải:

4.1. Đăng ký trên trang web của Công ty www.onebidasset.com và vượt qua xác minh danh tính (KYC).

4.2. Duy trì số dư trong tài khoản giao dịch thực ít nhất 50 USD trong suốt thời gian tham gia cuộc thi.

4.3. Mở tài khoản giao dịch CONTEST trong Tài khoản cá nhân của bạn.

4.4. Đăng ký và theo dõi mạng xã hội ONEBID – Facebook / Instagram.

4.5. Gửi tin nhắn trên Facebook / Instagram biệt danh của bạn và số tài khoản CONTEST để công bố trong danh sách người chiến thắng.

5. Không được phép giao dịch tự động trên tài khoản cuộc thi.

6. Yêu cầu bắt buộc đối với tất cả những người tham gia Cuộc thi là hoàn thành số giao dịch tối thiểu hàng ngày ít nhất 5 lệnh. Một lệnh được coi là mở và đóng giao dịch.

7. Cuối mỗi cuộc thi, tất cả các lệnh phải được đóng.

8. Giải thưởng:

300 USD Kết quả lệnh tốt nhất trong kỳ
300 USD Số lượng lệnh có lợi nhuận lớn nhất
200 USD Kết quả trung bình tốt nhất trên mỗi giao dịch*
100 USD Lợi nhuận cao nhất từ một lệnh
100 USD Giao dịch không thua lỗ*

*Có thể nhận giải thưởng trong các giải thưởng này nếu khách hàng giao dịch trong suốt tuần thi đấu.

9. Những người chiến thắng trong mỗi Cuộc thi sẽ được công bố trên trang Instagram và Facebook vào thứ Ba hàng tuần.

10. Phần thưởng cho người chiến thắng sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch trong vòng hai ngày làm việc sau khi danh sách người thắng cuộc được công bố.

11. Vào ngày 5 tháng 3, dựa trên kết quả của bốn tuần thi đấu, những người thắng cuộc tuyệt đối ở mỗi hạng mục sẽ được công bố và nhận được thêm các giải thưởng:

300 USD Kết quả lệnh tốt nhất trong kỳ
300 USD Số lượng lệnh có lợi nhuận lớn nhất
200 USD Kết quả trung bình tốt nhất trên mỗi giao dịch
100 USD Lợi nhuận cao nhất từ một lệnh
100 USD Giao dịch không thua lỗ

12. Để ngăn chặn việc lạm dụng các điều khoản của Cuộc thi, Công ty có quyền, theo quyết định riêng của mình, vào bất kỳ lúc nào, có thể từ chối tham gia Cuộc thi do vi phạm các quy tắc mà không cần báo trước.

13. Bằng việc tham gia Cuộc thi, Khách hàng xác nhận rằng mình đã đọc và hoàn toàn đồng ý với các điều khoản này của Cuộc thi và cam kết không gửi cho Công ty bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các quy tắc của Cuộc thi hoặc các biện pháp mà Công ty thực hiện theo các điều khoản và điều kiện này.