01 tháng 4 – 30 tháng 4

HOÀN PHÍ GIAO DỊCH: NHẬN TỚI 50%

Điều kiện khuyến mãi Cashback 50%

1. Chương trình khuyến mãi “Cashback 50%” diễn ra từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024.

2. Những người tham gia chương trình khuyến mãi kiếm được tới 10 USD cho mỗi lô giao dịch, hoàn lại 50% chi phí của họ cho chênh lệch giá hoặc hoa hồng giao dịch.

3. Số tiền hoàn lại tối đa mà khách hàng có thể nhận được trên mỗi tài khoản giao dịch như một phần của Khuyến mãi là 1000 USD. Số lượng tài khoản giao dịch khách hàng tham gia chương trình khuyến mãi này là không giới hạn.

4. Tiền hoàn lại sẽ được gửi vào tài khoản giao dịch của khách hàng trước mùng 10 tháng 5 năm 2024. Tiền hoàn lại có thể được rút mà không bị hạn chế.

5. Tất cả các tài khoản giao dịch đáp ứng các điều kiện sau đều đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi:

5.1 Loại tài khoản giao dịch được sử dụng: Standard hoặc ECN;

5.2. Doanh số giao dịch trên tài khoản giao dịch trong thời gian khuyến mãi đối với các cặp tiền tệ là trên 10 lô;

5.3. Tổng số tiền nạp vào tài khoản giao dịch trong thời gian khuyến mãi là hơn 1000 USD;

5.4. Không rút tiền từ tài khoản giao dịch trong thời gian khuyến mãi;

Lô được coi là giao dịch khi hoàn thành toàn bộ chu kỳ, nghĩa là mở và đóng giao dịch. Do đó, khi mở một giao dịch với khối lượng 1 lô và đóng giao dịch, khối lượng giao dịch sẽ được tính là 1 lô.

6. Số tiền hoàn lại không tính đến doanh thu giao dịch hoặc tương đương do tiền thưởng mà khách hàng nhận được từ các chương trình khuyến mãi khác.

7. Để ngăn chặn việc lạm dụng các điều khoản của Khuyến mãi, Công ty có quyền từ chối gửi Cashback bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình mà không cần báo trước.

8. Bằng cách tham gia Chương trình khuyến mãi này, Khách hàng xác nhận rằng mình đã đọc và hoàn toàn đồng ý với các điều khoản của Chương trình khuyến mãi này và cam kết không gửi cho Công ty bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các quy định của Chương trình khuyến mãi hoặc các biện pháp mà Công ty thực hiện theo các điều khoản này.