Tín hiệu giao dịch

Tìm kiếm các khuyến nghị đáng tin cậy từ các nhà giao dịch chuyên nghiệp?
Bạn đã tìm thấy chúng!

Tín hiệu giao dịch trong MetaTrader 5

Giải pháp tối ưu cho một khởi đầu thành công.

Dịch vụ này cung cấp cho bạn quyền truy cập vào hàng ngàn chiến lược và tín hiệu giao dịch từ các nhà giao dịch thành công trong thời gian thực.
Tìm một nhà giao dịch phù hợp từ xếp hạng tín hiệu và đăng ký với anh ta. MT5 sẽ tự động sao chép các giao dịch của nhà cung cấp vào tài khoản của bạn.

Sao chép giao dịch trong MetaTrader 5

Tín hiệu giao dịch cho MetaTrader cho phép bạn sao chép giao dịch của các nhà giao dịch khác.

Nhà giao dịch, nhà cung cấp tín hiệu, nhận thêm thu nhập

Đơn giản

Dịch vụ này được tích hợp vào MetaTrader 5 và có sẵn cho tất cả các tài khoản giao dịch.

Hiệu quả

Sử dụng các nhà cung cấp tín hiệu khác nhau để đa dạng hóa rủi ro.

Có sẵn

Bạn chỉ phải trả giá thuê bao do nhà cung cấp tín hiệu đặt.

An toàn

Bạn có thể chọn không tham gia sao chép giao dịch bất cứ lúc nào.

Làm thế nào để chọn một nhà cung cấp tín hiệu?

Nghiên cứu kỹ số liệu thống kê công việc và kết quả giao dịch của nhà cung cấp tín hiệu giao dịch được chọn.
Khi lựa chọn, hãy chú ý đến tổng số lượng và lợi nhuận của các giao dịch, tốc độ tăng trưởng và các đặc điểm khác để đánh giá hiệu quả của tín hiệu.
Sau khi kết nối với tín hiệu giao dịch, các giao dịch của nhà giao dịch đã chọn sẽ được tự động thực hiện trên tài khoản của bạn.
Bạn có thể hủy đăng ký của mình bất cứ lúc nào và chọn một nhà cung cấp tín hiệu khác.

Làm thế nào để đăng ký tín hiệu giao dịch?

Mở tài khoản giao dịch và cài đặt nền tảng MetaTrader 5.
Đăng ký trong cộng đồng MQL5 trên trang web MQL5.com.
Kiểm tra hiển thị các tín hiệu giao dịch, chọn nhà cung cấp thích hợp.
Đăng ký với một nhà cung cấp tín hiệu của sự lựa chọn của bạn.
Sau khi đăng ký, các tín hiệu sẽ được tự động sao chép vào tài khoản MT5 của bạn.

Đánh giá nhà cung cấp tín hiệu

Chú ý! Tín hiệu giao dịch được tạo ra bởi bên thứ ba, ONEBID không đảm bảo rằng chúng chính xác hoặc không có lỗi. Không có gì trên trang này nên được hiểu là một gợi ý, khuyến nghị hoặc chào mời bất kỳ chiến lược giao dịch cụ thể nào. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ giao dịch nào được thực hiện do việc sử dụng các tín hiệu giao dịch. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với một cố vấn tài chính chuyên nghiệp, người sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn.