TIỀN THƯỞNG TIỀN GỬI $5000

Chớp lấy thời cơ!
Tiền thưởng cho mỗi lần bổ sung

100% जमा बोनस

Điều khoản chi tiết của chương trình khuyến mãi

1. Khuyến mãi “Deposit Bonus 100%” có hiệu lực đến ngày 31 tháng 5 năm 2024 cho tất cả khách hàng ONEBID.

2. Tiền thưởng được khách hàng kích hoạt trong tài khoản cá nhân của mình cho mỗi khoản nạp từ 100 USD trở lên. Số tiền thưởng bằng 100% số tiền nạp. Thưởng tối đa là 5000 USD. Mỗi lần thưởng có giá trị trong 30 ngày.

3. Phần thưởng chỉ có thể được kích hoạt cho tài khoản STANDARD và ECN.

4. Tiền thưởng được ghi vào tài khoản giao dịch trong cột “Tín dụng”, giống như lợi nhuận nhận được, hoàn toàn có sẵn để giao dịch.

5. Để ngăn chặn việc lạm dụng các điều khoản của Khuyến mãi, lợi nhuận nhận được sẽ có sẵn để rút sau 30 ngày kể từ ngày tích lũy tiền thưởng.

6. Khi rút tiền từ tài khoản giao dịch trước khi tiền thưởng hết hạn (30 ngày), công ty có quyền xóa cả tiền thưởng và kết quả giao dịch nhận được. Trong trường hợp này, khách hàng sẽ chỉ nhận được khoản tiền nạp ban đầu để rút tiền.

7. Số tiền thưởng sẽ duy trì mức ký quỹ.

8. Trong trường hợp buộc phải đóng lệnh giao dịch do Stop Out, kết quả âm của tài khoản giao dịch sẽ về 0 và Tiền thưởng sẽ tự động bị xóa trước thời hạn.

9. Tiền thưởng sẽ bị xóa trước thời hạn nếu khách hàng bị từ chối tham gia thêm vào Chương trình khuyến mãi do vi phạm các quy tắc.

10. Trong khuôn khổ Khuyến mãi này, Tiền thưởng chỉ nhằm mục đích tăng số tiền sẵn có để giao dịch của Khách hàng. Để ngăn chặn việc lạm dụng các điều khoản của Chương trình khuyến mãi, Công ty có quyền, mà không cần cảnh báo, theo quyết định riêng của mình vào bất kỳ lúc nào, từ chối chuyển Tiền thưởng hoặc xóa Tiền thưởng.

11. Bằng cách tham gia Chương trình khuyến mãi này và nhận Deposit Bonus, Khách hàng xác nhận rằng mình đã đọc và hoàn toàn đồng ý với các điều khoản này của Chương trình khuyến mãi và cam kết không gửi cho Công ty bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các quy tắc sử dụng Tiền thưởng hoặc các biện pháp được thực hiện bởi Chương trình khuyến mãi.