Tiền điện tử

ONEBID cung cấp các tài sản phổ biến nhất thế giới để giao dịch. Chúng tôi theo dõi chặt chẽ tình hình trên thị trường tài chính, nhanh chóng phản ứng với những thay đổi và cố gắng cung cấp các điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới.

Điều kiện giao dịch

Hơn 200 công cụ có sẵn để giao dịch: Các cặp tiền tệ, Vàng, Bạc và các Kim loại khác, Hàng hóa, Chỉ số, Cổ phiếu, Tiền điện tử.
Giờ giao dịch (EET): Tiền tệ từ 00:00 đến 24:00, Kim loại từ 01:00 đến 23:55, Hàng hóa từ 03:00 đến 23:45, Chỉ số từ 01:00 đến 23:55, Cổ phiếu từ 16:30 đến 23:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu. Giao dịch CFD tiền điện tử có sẵn suốt ngày đêm, không bị gián đoạn, 5 ngày một tuần.
Khi chuyển các vị thế trong các cặp tiền tệ và kim loại từ thứ Tư đến thứ Năm, phí qua đêm được tính theo tỷ lệ gấp ba. Khi chuyển các vị trí trong tiền điện tử, hàng hóa, chỉ số, cổ phiếu, từ thứ Sáu đến thứ Hai, tỷ lệ hoán đổi ba lần cũng sẽ được tính.

Điều khoản hợp đồng