Nạp & rút tiền

Nhanh chóng, đơn giản và an toàn!
Chúng tôi cố gắng hết sức để gửi và rút tiền thoải mái nhất có thể cho bạn.

Phương thức thanh toán

Thủ tục nạp, rút tiền tại ONEBID như thế nào?

Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt quy trình KYC (Biết khách hàng của bạn), vì vậy bạn cần đảm bảo tài khoản của mình được xác minh và xác thực. Để làm điều này, bạn phải cung cấp một bản sao hộ chiếu hoặc ID của bạn và một bản sao của một tài liệu xác nhận địa chỉ đăng ký của bạn. Các tài liệu này phải được tải lên trong phần có liên quan của Tài khoản cá nhân. Khi tài liệu của bạn đã được xác minh, bạn sẽ được thông báo rằng quá trình xác minh đã được hoàn tất thành công.
Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ làm việc với các tài khoản chính thức của khách hàng do họ tạo ra. Tiền từ tài khoản của bên thứ ba không được chấp nhận và không được rút về tài khoản của bên thứ ba. Điều này là cần thiết cho mục đích bảo mật và phòng chống gian lận.
Quá trình gửi hoặc rút tiền thường mất từ 30 phút đến 2 ngày làm việc. Công ty không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc xử lý tiền gửi và rút tiền nếu sự chậm trễ đó là do hệ thống thanh toán.
Chuyển tiền được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ của tài khoản giao dịch sẽ được tự động chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ tài khoản của bạn, điều này có thể phát sinh thêm chi phí. Vui lòng lưu ý thông tin này khi lập kế hoạch chuyển tiền của bạn.

Nạp tiền qua Help2Pay

Đi tới Tài khoản cá nhân của bạn trên trang web ONEBID, tìm phần “Nạp tiền”.

Chọn hệ thống thanh toán Help2Pay từ danh sách các phương thức gửi tiền có sẵn và nhấn vào “Xác nhận”.

Điền vào mẫu. Chỉ định nơi tiền sẽ được gửi, đến ví hoặc tài khoản giao dịch, ghi số tiền muốn nạp và chọn loại tiền tệ để chuyển và nhấn vào “Tiếp tục”.

Tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu chọn ngân hàng của mình để hoàn tất việc gửi tiền hoặc chọn mạng tiền điện tử trong trường hợp bạn gửi tiền qua tiền điện tử.

Đăng nhập vào trang ngân hàng trực tuyến hoặc ví tiền điện tử của bạn và làm theo hướng dẫn để hoàn tất chuyển khoản.

Đợi xác nhận chuyển khoản từ ONEBID qua email và kiểm tra Tài khoản cá nhân của bạn để đảm bảo rằng khoản tiền gửi thành công.

Thời gian xử lý: từ 30 phút đến 2 ngày làm việc.

Hoa hồng: 0%

Giới hạn giao dịch tối thiểu: 10 USD

Giới hạn giao dịch tối đa: 10,000 USD

Số lượng giao dịch không hạn chế.

Nạp tiền qua Visa/Mastercard

Đi tới Tài khoản cá nhân của bạn trên trang web ONEBID, tìm phần “Nạp tiền”

Chọn phương thức thanh toán Visa/Mastercard từ danh sách các phương thức nạp tiền khả dụng và nhấp vào “Xác nhận”.

Điền vào mẫu. Chỉ định nơi tiền sẽ được nạp, đến ví hoặc tài khoản giao dịch, cho biết số tiền và chọn loại tiền chuyển và nhấn vào “Tiếp tục”.

Một yêu cầu nạp tiền mới sẽ được tạo để chờ bạn hoàn tất giao dịch trong hệ thống thanh toán. Nhấp vào “Tiếp tục”.

Bạn sẽ được yêu cầu điền vào biểu mẫu dữ liệu thẻ để hoàn tất việc nạp tiền. Nhấn vào “Thanh toán”.

Đợi xác nhận chuyển khoản từ ONEBID qua email và kiểm tra Tài khoản cá nhân của bạn để đảm bảo rằng khoản tiền nạp đã thành công.

Thời gian xử lý: từ 30 phút đến 2 ngày làm việc.

Hoa hồng: 1.5%

Hạn mức giao dịch tối thiểu: USD 10

Hạn mức giao dịch tối đa: USD 3 000

Số lượng giao dịch không hạn chế.

Nạp tiền qua Perfect Money

Đi tới Tài khoản cá nhân của bạn trên trang web ONEBID, tìm phần “Nạp tiền”.

Chọn hệ thống thanh toán Perfect Money từ danh sách các phương thức gửi tiền khả dụng và nhấn vào “Xác nhận”.

Điền vào mẫu. Chỉ định nơi tiền sẽ được gửi, đến ví hoặc tài khoản giao dịch, cho biết số tiền và chọn loại tiền tệ để chuyển và nhấn vào “Tiếp tục”.

Yêu cầu gửi tiền mới sẽ được tạo để chờ bạn hoàn tất giao dịch trong ví Perfect Money của mình và Nhấn vào “Tiếp tục”.

Đăng nhập vào ví Perfect Money của bạn và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình chuyển tiền.

Đợi xác nhận chuyển khoản từ ONEBID qua email và kiểm tra Tài khoản cá nhân của bạn để đảm bảo rằng khoản tiền gửi thành công.

Thời gian xử lý: từ 30 phút đến 2 ngày làm việc.

Hoa hồng: 0%

Giới hạn giao dịch tối thiểu: 10 USD

Giới hạn giao dịch tối đa: 20.000 USD

Số lượng giao dịch không hạn chế.

Nạp tiền qua Tiền điện tử

Đi tới Tài khoản cá nhân của bạn trên trang web ONEBID, tìm phần “Nạp tiền”.

Chọn loại tiền điện tử của bạn để nạp tiền vào tài khoản của bạn, nhấn vào “Xác nhận”.

Điền vào mẫu. Chỉ định nơi tiền sẽ được gửi, đến ví hoặc tài khoản giao dịch, cho biết số tiền và chọn loại mạng tiền chuyển và Nhấn vào “Tiếp tục”.

Yêu cầu gửi tiền mới sẽ được tạo để chờ bạn hoàn tất giao dịch trong ví tiền điện tử của mình.

Bạn sẽ thấy một địa chỉ ví tiền điện tử duy nhất. Sao chép nó và chuyển đến ví tiền điện tử của bạn. Thực hiện giao dịch và chờ xác nhận.

Đợi email thông báo gửi tiền ONEBID và kiểm tra tài khoản cá nhân của bạn để đảm bảo gửi tiền thành công.

Thời gian xử lý phụ thuộc vào hoạt động của mạng blockchain, nhưng theo quy định, thời gian xử lý không quá 1 giờ.

ONEBID không tính bất kỳ khoản phí nào khi ghi có số tiền được chuyển bằng phương thức này. Ví tiền điện tử của bạn có thể tính phí. Điều rất quan trọng là phải gửi chính xác số tiền do hệ thống thanh toán chỉ định, tăng theo số tiền hoa hồng mà ví tiền điện tử tính.

Giới hạn giao dịch tối thiểu: 10 USD

Giới hạn giao dịch tối đa: USD 15 000 (USDT, BTC, ETH), USD 5 000 (TRX)

Số lượng giao dịch không hạn chế.

Rút tiền qua Help2Pay

Đi tới Tài khoản cá nhân của bạn trên trang web ONEBID, tìm phần “Rút tiền”.

Chọn hệ thống thanh toán Help2Pay từ danh sách các phương thức rút tiền khả dụng và nhấn vào “Xác nhận”.

Điền vào mẫu. Chỉ định nơi tiền sẽ được ghi nợ, từ ví hoặc từ tài khoản giao dịch, cho biết số tiền và chọn loại tiền tệ và nhấn vào “Tiếp tục”.

Tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu chọn ngân hàng, nhập tên tài khoản của người nhận và số tài khoản của người thụ hưởng rồi nhấn vào “Xác nhận”.

Yêu cầu rút tiền mới sẽ được tạo để chờ bạn xác nhận thông qua email xác nhận được gửi đến Hộp thư của bạn. Bạn chỉ cần nhấn vào liên kết và xác nhận giao dịch.

Thời gian xử lý: từ 30 phút đến 2 ngày làm việc.

Hoa hồng: 2.0%

Hạn mức giao dịch tối thiểu: 10 USD

Hạn mức giao dịch tối đa: 10.000 USD

Số lượng giao dịch không hạn chế.

Rút tiền qua Visa/Mastercard

Đi tới Tài cá nhân của bạn trên trang web ONEBID, tìm phần “Rút tiền”.

Chọn phương thức thanh toán Visa/Mastercard từ danh sách các phương thức rút tiền khả dụng và nhấn vào “Xác nhận”.

Điền vào mẫu. Chỉ định nơi tiền sẽ được ghi nợ, từ ví hoặc từ tài khoản giao dịch, cho biết số tiền và chọn loại tiền tệ và nhấn vào “Tiếp tục”.

Tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu nhập chi tiết thẻ và nhấp vào “Xác nhận”.

Một yêu cầu rút tiền mới sẽ được tạo để chờ bạn xác nhận thông qua email xác nhận được gửi tới Hộp thư đến của bạn. Bạn chỉ cần nhấp vào liên kết và xác nhận giao dịch.

Thời gian xử lý: từ 30 phút đến 2 ngày làm việc.

Hoa hồng: 2.5%

Hạn mức giao dịch tối thiểu: USD 10

Hạn mức giao dịch tối đa: USD 3 000

Số lượng giao dịch không hạn chế.

Rút tiền qua Perfect Money

Đi tới Tài khoản cá nhân của bạn trên trang web ONEBID, tìm phần “Rút tiền”.

Chọn hệ thống thanh toán Perfect Money từ danh sách các phương thức rút tiền khả dụng và nhấn vào “Xác nhận”.

Điền vào mẫu. Chỉ định nơi tiền sẽ được ghi nợ, từ ví hoặc từ tài khoản giao dịch, cho biết số tiền và chọn loại tiền tệ và nhấn vào “Tiếp tục”.

Yêu cầu rút tiền mới sẽ được tạo để chờ bạn xác nhận thông qua email xác nhận được gửi đến Hộp thư của bạn. Bạn chỉ cần nhấn vào liên kết và xác nhận giao dịch.

Tiền của bạn sẽ được gửi đến ví Perfect Money mà bạn đã nạp tiền vào tài khoản của mình trước đó.

Thời gian xử lý: từ 30 phút đến 2 ngày làm việc.

Hoa hồng: 2.0%

Giới hạn giao dịch tối thiểu: 10 USD

Giới hạn giao dịch tối đa: 20.000 USD

Số lượng giao dịch không hạn chế.

Rút tiền qua tiền điện tử

Đi tới Tài khoản cá nhân của bạn trên trang web ONEBID, tìm phần “Rút tiền”.

Chọn mạng tiền điện tử và nhấn vào “Xác nhận”.

Điền vào mẫu. Chỉ định nơi tiền sẽ được ghi nợ, từ ví hoặc từ tài khoản giao dịch, cho biết số tiền và chọn mạng tiền tệ và nhấn vào “Tiếp tục”.

Nhập địa chỉ tiền điện tử của bạn và nhấn vào “Xác nhận”.

Yêu cầu rút tiền mới sẽ được tạo để chờ bạn xác nhận thông qua email xác nhận được gửi đến Hộp thư của bạn. Bạn chỉ cần nhấn vào liên kết và xác nhận giao dịch.

Thời gian xử lý: từ 30 phút đến 2 ngày làm việc.

Phí: ONEBID không tính bất kỳ khoản phí nào khi rút tiền bằng phương thức này. Hệ thống thanh toán có thể tính phí hoa hồng của chính nó. Kiểm tra thông tin này với hệ thống thanh toán của bạn.

Hoa hồng: 1.0%

Giới hạn giao dịch tối thiểu: 10 USD

Giới hạn giao dịch tối đa: 10.000 USD

Số lượng giao dịch không hạn chế.