Đánh giá thị trường

Tên lửa này sẽ sớm phóng

02.04.2024

|

Dự báo cho năm 2024 từ các nhà phân tích trong ngành, bao gồm Viện Bạc, chỉ ra nguy cơ thiếu bạc hàng năm lần thứ tư liên tiếp, cũng như mức nhu cầu kỷ lục thứ hai. Như GOLDSEEK lưu ý, bạc có thể tăng giá lên 35–50 USD mỗi ounce trong năm nay. Điều này cũng được chứng minh bằng tâm lý của những người tham gia thị trường, được phản ánh trong biểu đồ. Cờ tăng giá đã bị phá vỡ, tất cả những gì còn lại là thêm một số kích hoạt cơ bản sẽ được phát hành trong tương lai gần và báo giá bạc sẽ bay vào không gian.